Szkoła Podstawowa Nr 22 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 22 Z Oddziałami Integracyjnymi

Patron Rafał Pomorski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 22 Z Oddziałami Integracyjnymi

Harcerska 25
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 22 Z Oddziałami Integracyjnymi

322182851
Strona
Regon 00072579500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 22 Z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Harcerska 25. Nr tel. do szkoły to 322182851. Numer fax: 322282851. Instytucja szkolna ma lokalizację na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy instytucji edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sp22tychy.edupage.org. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00072579500000.

Szkoła Podstawowa Nr 22 Z Oddziałami Integracyjnymi naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 476, z czego 225 stanowiły uczennice, a 251 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 47 nauczycieli, z czego 34 na cały etat oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,62. Powiat tychy ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 6473 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (281,43 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa