Przedszkole Nr 6


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 6

Adres Przedszkole Nr 6

Konecznego 1
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 6

322195486
Regon 27151036600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 6 znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Konecznego 1. Numer telefonu do przedszkola to 322195486. Numer faksu: 322195486. Przedszkole funkcjonuje na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem przedszkole6.tychy.edu.pl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 27151036600000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 243, z czego 126 to dziewczynki, a 117 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 22 nauczycieli, z czego 20 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 10. Powiat tychy ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2788 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (71,49 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa