Szkoła Podstawowa Nr 11


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 11

Patron Maria Curie Skłodowska

Adres Szkoła Podstawowa Nr 11

Marii Curie-Skłodowskiej 4
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 11

322273464
Regon 00072568300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 11 znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Marii Curie-Skłodowskiej 4. Numer tel. do szkoły podstawowej to 322273464. Nr fax: 322273464. Placówka edukacyjna działa na terytorium gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.sp11.webity.pl. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00072568300000.

Szkoła Podstawowa Nr 11 przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce to 362, z czego 159 to dziewczynki, a 203 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 32 nauczycieli, z czego 29 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 9,67. Powiat tychy ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 6473 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (281,43 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa