Szkoła Podstawowa Nr 11


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 11

Patron Maria Curie Skłodowska

Adres Szkoła Podstawowa Nr 11

Marii Curie-Skłodowskiej 4
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 11

322273464
Strona
Regon 00072568300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 11 znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Marii Curie-Skłodowskiej 4. Numer tel. do szkoły podstawowej to 322273464. Nr fax: 322273464. Placówka edukacyjna działa na terytorium gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.sp11.webity.pl. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00072568300000.

Szkoła Podstawowa Nr 11 przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce to 362, z czego 159 to dziewczynki, a 203 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 32 nauczycieli, z czego 29 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 9,67. Powiat tychy ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 6473 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (281,43 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa