Szkoła Podstawowa W Ludźmierzu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Ludźmierzu

Patron im. Św. Jana Kantego

Adres Szkoła Podstawowa W Ludźmierzu

K.Przerwy-Tetmajera 56
Miejscowość Ludźmierz
Kod pocztowy 34-471
Gmina Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Ludźmierzu

182655320
Strona
Regon 49067470100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Ludźmierzu mieści się w miejscowości Ludźmierz pod adresem K.Przerwy-Tetmajera 56. Numer telefonu do szkoły to 182655320. Fax: 182655320. Instytucja edukacyjna mieści się na terenie gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem www.spludzmierz.ugnowytarg.pl. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 49067470100000.

Szkoła Podstawowa W Ludźmierzu rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 181, z czego 94 to uczennice, a 87 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 3,33. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ludźmierz: 2
  • w gminie Nowy Targ: 18
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa