Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Nr 3


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Nr 3

Patron Juliusz Zarębski

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Nr 3

GROCHOWSKA 64
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-301
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Nr 3

226106166
Regon 00027658700000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Nr 3 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem GROCHOWSKA 64. Numer tel. do placówki to 226106166. Faks: 226106106. Placówka działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Portal internetowy placówki można odwiedzić pod adresem psmzarebski.pl. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 00027658700000.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów pobierających edukację w placówce była równa 204, z czego 144 stanowiły uczennice, a 60 stanowili słuchacze. W placówce jest zatrudnionych łącznie 34 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 19 w niepełnym wymiarze godzin. Na słuchacza przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 0,79. Powiat warszawa ma zarejestrowane 424 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 5572 uczniów w powiecie przypada 424 innych placówek edukacyjnych (13,14 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,16 (14042 uczniów na 1721 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

inne