Centrum Szkoleniowe Forum Inicjatyw Rozwojowych


Najważniejsze informacje - Centrum Szkoleniowe Forum Inicjatyw Rozwojowych

Adres Centrum Szkoleniowe Forum Inicjatyw Rozwojowych

Brukowa 28/4
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-889
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Centrum Szkoleniowe Forum Inicjatyw Rozwojowych

856750017
Regon 20001694000000
Organ prowadzący Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Centrum Szkoleniowe Forum Inicjatyw Rozwojowych mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Brukowa 28/4. Nr tel. do placówki to 856750017. Numer faksu: 856750017. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest fundacje. Witrynę internetową placówki znajdziemy pod adresem www.fir.org.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 20001694000000. Organ rejestracyjny dla Centrum Szkoleniowe Forum Inicjatyw Rozwojowych to miasto na prawach powiatu.

Powiat białystok ma zarejestrowane 174 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo podlaskie - 565. Na 943 uczniów w powiecie przypada 174 innych placówek edukacyjnych (5,42 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 5,89 (3327 słuchaczy na 565 placówek).

Mapa