Przedszkole Samorządowe Nr 53 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 53 W Białymstoku

Patron im. Marii Kownackiej "PLASTUŚ"

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 53 W Białymstoku

K.S Wyszyńskiego 2A
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-888
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 53 W Białymstoku

857451256
Regon 20040700800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 53 W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem K.S Wyszyńskiego 2A. Nr tel. do przedszkola to 857451256. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 20040700800000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 106, z czego 54 stanowiły uczennice, a 52 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 8. Powiat białystok ma zarejestrowane 89 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 8060 uczniów w powiecie przypada 89 innych przedszkoli (90,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 67,87 (22330 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa