Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 W Białymstoku

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 W Białymstoku

Stołeczna 21
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-879
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 W Białymstoku

857421213
Regon 05221346800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 W Białymstoku znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem Stołeczna 21. Numer tel. do szkoły to 857421213. Numer faksu: 857422923. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.zst.bial.blo.pl. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 05221346800000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W szkole zawodowej największy nacisk położono na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat białystok ma zarejestrowane 16 szkoł zawodowych, a województwo podlaskie - 70. Na 1108 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół zawodowych (69,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 54,21 (3795 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 70 placówek).

Mapa