Katolicka Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Katolicka Szkoła Podstawowa

Patron Ksiądz Franciszek Blachnicki

Adres Katolicka Szkoła Podstawowa

Sitarska 25
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-850
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Katolicka Szkoła Podstawowa

856523183
Strona
Regon 05028175000029
Organ prowadzący Katolickie Stowarzyszenie Ezechiasz

Katolicka Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Sitarska 25. Numer tel. do szkoły podstawowej to 856523183. Nr fax: 856523183. Placówka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową szkoły podstawowej znajdziemy pod adresem www.szkola.ezechiasz.org. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 05028175000029. Instytucja rejestracyjna dla Katolicka Szkoła Podstawowa to gmina.

Katolicka Szkoła Podstawowa rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

Powiat białystok ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 15721 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (296,62 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Mapa