Społeczne Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Społeczne Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego W Białymstoku

Adres Społeczne Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego W Białymstoku

Dzielna 19
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-363
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Społeczne Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego W Białymstoku

857455117
Regon 05048038900039
Organ prowadzący Podlaskie Towarzystwo Oświatowe

Społeczne Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Dzielna 19. Nr tel. do szkoły to 857455117. Nr fax: 857455117. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Portal internetowy placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem szkolypto.wp. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 05048038900039. Instytucja rejestracyjna dla Społeczne Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego W Białymstoku to gmina.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat białystok ma zarejestrowane 47 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 7476 uczniów w powiecie przypada 47 innych jednostek gimnazjalnych (159,06 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 152,65 (35567 gimnazjalistów na 233 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200517.993.873.87
200614.723.923.92
200715.434.114.11
200816.933.183.18
200917.653.573.57
201019.753.93.9
201116.644.414.41
Rok Szkoła Gmina Powiat
200513.854.384.38
200616.735.265.26
200721.484.574.57
200820.844.594.59
200919.894.954.95
201017.585.155.15
201115.084.324.32

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum