Publiczne Gimnazjum Nr 5 Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 5 Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku

Patron im. Sługi Bożego Jana Pawła II

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 5 Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku

Pułaskiego 25
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-337
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 5 Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku

857465505
Regon 05084062300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 5 Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem Pułaskiego 25. Nr tel. do szkoły to 857465505. Nr fax: 857465505. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem pg5.csk.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 05084062300000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 564, z czego 284 to dziewczynki, a 280 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 74 nauczycieli, z czego 57 na pełen etat oraz 17 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3,35. Powiat białystok ma zarejestrowane 47 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 7476 uczniów w powiecie przypada 47 innych placówek gimnazjalnych (159,06 na placówkę), a średnia w województwie to 152,65 (35567 gimnazjalistów na 233 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.073.873.87
20060.583.923.92
20073.854.114.11
20084.313.183.18
20094.123.573.57
20103.173.93.9
20114.84.414.41
Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.364.384.38
20066.045.265.26
20075.394.574.57
20086.664.594.59
20098.624.954.95
20104.855.155.15
20118.314.324.32

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum