Przedszkole Niepubliczne Nr 6 Im. Bł. Bolesławy Lament Zgromadzenia Sióstr Misjonarek świętej Rodziny


Najważniejsze informacje - Przedszkole Niepubliczne Nr 6 Im. Bł. Bolesławy Lament Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

Patron Błogosławiona Bolesława Lament

Adres Przedszkole Niepubliczne Nr 6 Im. Bł. Bolesławy Lament Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

ZIELNA 16
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-339
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Przedszkole Niepubliczne Nr 6 Im. Bł. Bolesławy Lament Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

857452833
Regon 04010484300025
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

Przedszkole Niepubliczne Nr 6 Im. Bł. Bolesławy Lament Zgromadzenia Sióstr Misjonarek świętej Rodziny znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem ZIELNA 16. Nr tel. do przedszkola to 857452833. Fax: 857452833. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 04010484300025. Jednostka rejestrująca dla Przedszkole Niepubliczne Nr 6 Im. Bł. Bolesławy Lament Zgromadzenia Sióstr Misjonarek świętej Rodziny to gmina.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat białystok ma zarejestrowane 89 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 8060 uczniów w powiecie przypada 89 innych przedszkoli (90,56 na placówkę), a średnia w województwie to 67,87 (22330 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Mapa

przedszkole