Studium Przygotowawcze Dla Kandydatów Na Wyższe Uczelnie


Najważniejsze informacje - Studium Przygotowawcze Dla Kandydatów Na Wyższe Uczelnie

Adres Studium Przygotowawcze Dla Kandydatów Na Wyższe Uczelnie

Piotrkowska 204/210
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-369
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Studium Przygotowawcze Dla Kandydatów Na Wyższe Uczelnie

426361873
Regon 47080475700000
Organ prowadzący Szwankowski Andrzej

Studium Przygotowawcze Dla Kandydatów Na Wyższe Uczelnie mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Piotrkowska 204/210. Nr tel. do placówki to 426361873. Placówka mieści się na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 47080475700000. Organ rejestracyjny dla Studium Przygotowawcze Dla Kandydatów Na Wyższe Uczelnie to miasto na prawach powiatu.

Powiat łódź ma zarejestrowane 232 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo łódzkie - 891. Na 3157 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek edukacyjnych (13,61 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,98 (8005 wychowanków na 891 placówek).

Mapa