Szkoła Podstawowa Nr 160


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 160

Patron Powstańcy Śląscy

Adres Szkoła Podstawowa Nr 160

Andrzeja Struga 24
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-513
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 160

426372529
Regon 00073135300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 160 mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Andrzeja Struga 24. Telefon do szkoły podstawowej to 426372529. Fax: 426372834. Placówka edukacyjna działa na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy szkoły można odwiedzić pod adresem sp160.edu.lodz.pl. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00073135300000.

Szkoła Podstawowa Nr 160 przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 348, z czego 165 stanowiły uczennice, a 183 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 33 nauczycieli, z czego 30 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 10. Powiat łódź ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 31165 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (236,1 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa