Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Stefan Czarniecki

Adres Szkoła Podstawowa

RATUSZOWA 29
Miejscowość Recz
Kod pocztowy 73-210
Gmina Recz
Powiat choszczeński
Województwo zachodniopomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

957654067
Strona
Regon 21030645200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Recz pod adresem RATUSZOWA 29. Numer tel. do szkoły podstawowej to 957654067. Nr faksu: 957654067. Placówka edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Recz, powiat choszczeński , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem sprecz.eu. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 21030645200000.

Szkoła Podstawowa edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 284, z czego 139 to dziewczynki, a 145 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 30 nauczycieli, z czego 27 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 9. Powiat choszczeński ma zarejestrowane 21 szkół podstawowych, a województwo zachodniopomorskie - 487. Na 3278 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół podstawowych (156,1 na placówkę), a średnia w województwie to 206,68 (100655 uczniów na 487 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Recz: 3
  • w gminie Recz: 4
  • powiat choszczeński: 28
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa