Szkoła Podstawowa Im. św. Stanisława Kostki W Chodkowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Św. Stanisława Kostki W Chodkowie

Patron Św. Stanisłąw Kostka

Adres Szkoła Podstawowa Im. Św. Stanisława Kostki W Chodkowie

29
Miejscowość Chodkowo Wielkie
Kod pocztowy 06-210
Gmina Płoniawy-Bramura
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Św. Stanisława Kostki W Chodkowie

295930325
Strona
Regon 00110679800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. św. Stanisława Kostki W Chodkowie znajduje się w miejscowości Chodkowo Wielkie pod adresem - 29. Telefon do szkoły to 295930325. Placówka edukacyjna działa na terytorium gminy Płoniawy-Bramura, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem -. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00110679800000.

Szkoła Podstawowa Im. św. Stanisława Kostki W Chodkowie rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 57, z czego 22 stanowiły uczennice, a 35 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,23 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 0,86. Powiat makowski ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3333 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (133,32 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Chodkowo Wielkie: 1
  • w gminie Płoniawy-Bramura: 3
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa