Technikum Uzupełniające W Karolewie


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające W Karolewie

Patron gen. Franciszek Kamiński

Adres Technikum Uzupełniające W Karolewie

12
Miejscowość Karolewo
Kod pocztowy 11-400
Gmina Kętrzyn
Powiat kętrzyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające W Karolewie

897524753
Strona
Regon 28042138000000
Organ prowadzący Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Technikum Uzupełniające W Karolewie mieści się w miejscowości Karolewo pod adresem 12. Nr tel. do technikum to 897524753. Numer faksu: 897524752. Technikum mieści się na obszarze gminy Kętrzyn, powiat kętrzyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Stronę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.karolewo.com. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 28042138000000.

Kursant technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 29, z czego 9 stanowiły uczennice, a 20 stanowili uczniowie. Powiat kętrzyński ma zarejestrowane 5 szkoł technicznych, a województwo warmińsko-mazurskie - 127. Na 1009 uczniów w powiecie przypada 5 innych techników (201,8 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 170,28 (21626 uczniów na 127 placówek).

Mapa