Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Edwarda Rolskiego W Drążdżewie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Edwarda Rolskiego W Drążdżewie

Patron Edward Rolski

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Edwarda Rolskiego W Drążdżewie

62
Miejscowość Drążdżewo
Kod pocztowy 06-214
Gmina Krasnosielc
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Edwarda Rolskiego W Drążdżewie

297141251
Regon 00110648500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Edwarda Rolskiego W Drążdżewie znajduje się w miejscowości Drążdżewo pod adresem - 62. Numer tel. do szkoły podstawowej to 297141251. Faks: 297141251. Instytucja szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Krasnosielc, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00110648500000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Edwarda Rolskiego W Drążdżewie uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 160, z czego 74 to dziewczynki, a 86 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 17 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,43. Powiat makowski ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3333 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (133,32 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Drążdżewo: 1
  • w gminie Krasnosielc: 4
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa