Publiczna Szkoła Podstawowa W Lipie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Lipie

Patron brak

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Lipie

64
Miejscowość Lipa
Kod pocztowy 06-323
Gmina Jednorożec
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Lipie

297513722
Regon 00110604800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Lipie mieści się w miejscowości Lipa pod adresem 64. Numer tel. do szkoły to 297513722. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terenie gminy Jednorożec, powiat przasnyski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00110604800000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Lipie przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 61, z czego 30 to dziewczynki, a 31 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,6. Powiat przasnyski ma zarejestrowane 31 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 4002 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół podstawowych (129,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Lipa: 1
  • w gminie Jednorożec: 6
  • powiat przasnyski: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa