Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Powstania Styczniowego W Rakach


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Powstania Styczniowego W Rakach

Patron Bohaterów Powstania Styczniowego

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Powstania Styczniowego W Rakach

55a
Miejscowość Raki
Kod pocztowy 06-214
Gmina Krasnosielc
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Powstania Styczniowego W Rakach

297141447
Strona
Regon 00110650000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Powstania Styczniowego W Rakach mieści się w miejscowości Raki pod adresem - 55a. Nr tel. do szkoły to 297141447. Faks: 297141447. Jednostka edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Krasnosielc, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki szkolnej można znaleźć pod adresem -. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00110650000000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Powstania Styczniowego W Rakach edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 61, z czego 31 to uczennice, a 30 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,75. Powiat makowski ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3333 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (133,32 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Raki: 1
  • w gminie Krasnosielc: 4
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa