Gimnazjum W Wiadernie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Wiadernie

Adres Gimnazjum W Wiadernie

1
Miejscowość Wiaderno
Kod pocztowy 97-200
Gmina Tomaszów Mazowiecki
Powiat tomaszowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Wiadernie

447243893
Regon 10054709500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Wiadernie znajduje się w miejscowości Wiaderno pod adresem 1. Numer telefonu do szkoły to 447243893. Nr faksu: 447243893. Gimnazjum działa na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.spwiaderno.friko.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 10054709500000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 45, z czego 22 stanowiły gimnazjalistki, a 23 stanowili chłopcy. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 3684 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół gimnazjalnych (147,36 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20115.310.51.18
Rok Szkoła Gmina Powiat
20118.020.06-0.12

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa