Szkoła Podstawowa W Przygłowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Przygłowie

Adres Szkoła Podstawowa W Przygłowie

Łęczyńska 8
Miejscowość Przygłów
Kod pocztowy 97-330
Gmina Sulejów
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Przygłowie

446162177
Regon 00122974000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Przygłowie znajduje się w miejscowości Przygłów pod adresem Łęczyńska 8. Nr tel. do szkoły podstawowej to 446162177. Numer fax: 446192105. Instytucja szkolna mieści się na terytorium gminy Sulejów, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem spprzyglow.eu. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00122974000000.

Szkoła Podstawowa W Przygłowie edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce była równa 301, z czego 151 to uczennice, a 150 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 19 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 3,8. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 6959 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (158,16 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Przygłów: 3
  • w gminie Sulejów: 11
  • powiat piotrkowski: 57
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa