Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Jędrzejowie Nowym


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Jędrzejowie Nowym

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Jędrzejowie Nowym

30
Miejscowość Jędrzejów Nowy
Kod pocztowy 05-306
Gmina Jakubów
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Jędrzejowie Nowym

257579870
Strona
Regon 00112550200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Jędrzejowie Nowym znajduje się w miejscowości Jędrzejów Nowy pod adresem 30. Numer tel. do szkoły to 257579870. Nr fax: 257579870. Placówka szkolna znajduje się na obszarze gminy Jakubów, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spjedrzejow.jakubow.pl. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00112550200000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Jędrzejowie Nowym naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 51, z czego 26 stanowiły dziewczynki, a 25 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,22 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,2. Powiat miński ma zarejestrowane 55 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 11168 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół podstawowych (203,05 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Jędrzejów Nowy: 1
  • w gminie Jakubów: 3
  • powiat miński: 54
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa