Przedszkole Integracyjne Nr 247


Informacje ogólne

Adres Bieniewicka 32
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-632
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 228328408
Fax 228328408
Regon 01252534800000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 88
Liczba uczennic 38
Liczba uczniów 50
Całkowita liczba nauczycieli 24
Nauczyciele - pełen etat 16
Nauczyciele - pół etatu 8

Przedszkole Integracyjne Nr 247 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Bieniewicka 32. Numer tel. do przedszkola to 228328408. Nr fax: 228328408. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 01252534800000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 88, z czego 38 stanowiły uczennice, a 50 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 24 nauczycieli, z czego 16 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,27 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole