Przedszkole Integracyjne Nr 247


Najważniejsze informacje - Przedszkole Integracyjne Nr 247

Adres Przedszkole Integracyjne Nr 247

Bieniewicka 32
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-632
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Integracyjne Nr 247

228328408
Regon 01252534800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Integracyjne Nr 247 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Bieniewicka 32. Numer tel. do przedszkola to 228328408. Nr fax: 228328408. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 01252534800000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 88, z czego 38 stanowiły uczennice, a 50 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 24 nauczycieli, z czego 16 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,27 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole