Zespół Wychowania Przedszkolnego Nasze Przedszkole


Najważniejsze informacje - Zespół Wychowania Przedszkolnego Nasze Przedszkole

Adres Zespół Wychowania Przedszkolnego Nasze Przedszkole

Reymonta 4
Miejscowość Rościszewo
Kod pocztowy 09-204
Gmina Rościszewo
Powiat sierpecki
Województwo mazowieckie
Typ Zespół wychowania przedszkolnego
Uprawnienia publiczna
Regon 00069275900001
Organ prowadzący Gmina

Zespół Wychowania Przedszkolnego Nasze Przedszkole znajduje się w miejscowości Rościszewo pod adresem Reymonta 4. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Rościszewo, powiat sierpecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00069275900001.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce to 56, z czego 31 stanowiły uczennice, a 25 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 4 nauczycieli, z czego 1 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 0,33. Powiat sierpecki ma zarejestrowane 11 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 683 uczniów w powiecie przypada 11 innych przedszkoli (62,09 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Rościszewo: 1
  • w gminie Rościszewo: 2
  • powiat sierpecki: 36
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa