Szkoła Podstawowa W Skrwilnie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Skrwilnie

Patron Adam Mickiewicz

Adres Szkoła Podstawowa W Skrwilnie

Bieżuńska 16
Miejscowość Skrwilno
Kod pocztowy 87-510
Gmina Skrwilno
Powiat rypiński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Skrwilnie

542700086
Regon 00027007600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Skrwilnie znajduje się w miejscowości Skrwilno pod adresem Bieżuńska 16. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 542700086. Nr faksu: 542700086. Szkoła podstawowa ma lokalizację na obszarze gminy Skrwilno, powiat rypiński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00027007600000.

Szkoła Podstawowa W Skrwilnie uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 189, z czego 91 stanowiły dziewczynki, a 98 stanowili uczniowie. Powiat rypiński ma zarejestrowane 18 szkół podstawowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 2770 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół podstawowych (153,89 na placówkę), a średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Mapa

szkoła podstawowa