Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum W Rościszewie


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum W Rościszewie

Adres Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum W Rościszewie

Reymonta 4
Miejscowość Rościszewo
Kod pocztowy 09-204
Gmina Rościszewo
Powiat sierpecki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum W Rościszewie

242764024
Regon 61105767100000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum W Rościszewie mieści się w miejscowości Rościszewo pod adresem Reymonta 4. Telefon do szkoły to 242764024. Faks: 242764360. Gimnazjum ma lokalizację na obszarze gminy Rościszewo, powiat sierpecki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 61105767100000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 143, z czego 55 stanowiły uczennice, a 88 stanowili chłopcy. Powiat sierpecki ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1953 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół gimnazjalnych (162,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.42-5.13-6.42
2006-6.24-1.92-6.24
2007-2.99-1.51-2.99
2008-1.791.14-1.79
2009-4.29-1.19-4.29
2010-4.75-1.6-4.75
2011-7.21-2.04-7.21
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8.94-4.23-8.94
2006-6.82-2.68-6.82
2007-6.04-1.5-6.04
2008-1.60.01-1.6
2009-1.890.42-1.89
2010-3.23-0.33-3.23
2011-7.98-2.16-7.98

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa