Punkt Przedszkolny Przy Publicznej Szkole Podstawowej W Skowierzynie


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Przy Publicznej Szkole Podstawowej W Skowierzynie

Adres Punkt Przedszkolny Przy Publicznej Szkole Podstawowej W Skowierzynie

13
Miejscowość Skowierzyn
Kod pocztowy 37-415
Gmina Zaleszany
Powiat stalowowolski
Województwo podkarpackie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny Przy Publicznej Szkole Podstawowej W Skowierzynie

158459427
Regon 00118631400000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny Przy Publicznej Szkole Podstawowej W Skowierzynie mieści się w miejscowości Skowierzyn pod adresem 13. Telefon do przedszkola to 158459427. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Zaleszany, powiat stalowowolski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00118631400000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 12, z czego 5 to uczennice, a 7 to chłopcy. Powiat stalowowolski ma zarejestrowane 32 przedszkola, a województwo podkarpackie - 602. Na 1997 uczniów w powiecie przypada 32 innych przedszkoli (62,41 na placówkę), a średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Skowierzyn: 1
  • w gminie Zaleszany: 11
  • powiat stalowowolski: 41
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa