Punkt Przedszkolny Baśniowy świat


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Baśniowy Świat

Adres Punkt Przedszkolny Baśniowy Świat

Dąbrowskiego 10c
Miejscowość Stalowa Wola
Kod pocztowy 37-450
Gmina miasto Stalowa Wola
Powiat stalowowolski
Województwo podkarpackie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Punkt Przedszkolny Baśniowy Świat

153070010
Regon 18088964300000
Organ prowadzący Magdalena Mierzwa

Punkt Przedszkolny Baśniowy świat mieści się w miejscowości Stalowa Wola pod adresem Dąbrowskiego 10c. Numer tel. do przedszkola to 153070010. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Stalowa Wola, powiat stalowowolski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.basniowyswiat.eu. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 18088964300000. Jednostka rejestrująca dla Punkt Przedszkolny Baśniowy świat to gmina.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat stalowowolski ma zarejestrowane 32 przedszkola, a województwo podkarpackie - 602. Na 1997 uczniów w powiecie przypada 32 innych przedszkoli (62,41 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Mapa