Punkt Przedszkolny " 'wesołe Skrzaty" W Radoszkach


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny " 'Wesołe Skrzaty" W Radoszkach

Adres Punkt Przedszkolny " 'Wesołe Skrzaty" W Radoszkach

16
Miejscowość Radoszki
Kod pocztowy 27-612
Gmina Wilczyce
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny " 'Wesołe Skrzaty" W Radoszkach

158377245
Regon 26050858200023
Organ prowadzący Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Radoszki

Punkt Przedszkolny " 'wesołe Skrzaty" W Radoszkach mieści się w miejscowości Radoszki pod adresem 16. Nr tel. do przedszkola to 158377245. Faks: 158377245. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Wilczyce, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 26050858200023. Jednostka rejestrująca dla Punkt Przedszkolny " 'wesołe Skrzaty" W Radoszkach to gmina.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 17, z czego 9 to uczennice, a 8 to chłopcy. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1353 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (54,12 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Radoszki: 1
  • w gminie Wilczyce: 1
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa