Niepubliczny Punkt Przedszkolny "różowy Słoń"


Najważniejsze informacje - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Różowy Słoń"

Adres Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Różowy Słoń"

Dobkiewicza 12
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna
Regon 26031015300000
Organ prowadzący Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Różowy Słoń"

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "różowy Słoń" mieści się w miejscowości Sandomierz pod adresem Dobkiewicza 12. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową przedszkola można znaleźć pod adresem www.przedszkolerozowyslon.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 26031015300000. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczny Punkt Przedszkolny "różowy Słoń" to gmina.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat sandomierski ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1353 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (54,12 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Mapa