Punkt Przedszkolny"przedszkole Z Pasją"


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny"Przedszkole Z Pasją"

Adres Punkt Przedszkolny"Przedszkole Z Pasją"

brak 254
Miejscowość Wola Rzeczycka
Kod pocztowy 37-455
Gmina Radomyśl Nad Sanem
Powiat stalowowolski
Województwo podkarpackie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Punkt Przedszkolny"Przedszkole Z Pasją"

158453002
Regon 18010743900000
Organ prowadzący Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokal

Punkt Przedszkolny"przedszkole Z Pasją" znajduje się w miejscowości Wola Rzeczycka pod adresem brak 254. Numer tel. do przedszkola to 158453002. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Radomyśl Nad Sanem, powiat stalowowolski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 18010743900000. Jednostka rejestrująca dla Punkt Przedszkolny"przedszkole Z Pasją" to gmina.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat stalowowolski ma zarejestrowane 32 przedszkola, a województwo podkarpackie - 602. Na 1997 uczniów w powiecie przypada 32 innych przedszkoli (62,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Mapa