Gminne Przedszkole Publiczne


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole Publiczne

Adres Gminne Przedszkole Publiczne

Legionów 22
Miejscowość Radomyśl nad Sanem
Kod pocztowy 37-455
Gmina Radomyśl Nad Sanem
Powiat stalowowolski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole Publiczne

158454325
Regon 83000665500000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole Publiczne mieści się w miejscowości Radomyśl nad Sanem pod adresem Legionów 22. Telefon do przedszkola to 158454325. Faks: 158454325. Przedszkole funkcjonuje na terytorium gminy Radomyśl Nad Sanem, powiat stalowowolski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 83000665500000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 51, z czego 18 stanowiły dziewczynki, a 33 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 4 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 3. Powiat stalowowolski ma zarejestrowane 32 przedszkola, a województwo podkarpackie - 602. Na 1997 uczniów w powiecie przypada 32 innych przedszkoli (62,41 na placówkę), a średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Radomyśl Nad Sanem: 1
  • w gminie Radomyśl Nad Sanem: 3
  • powiat stalowowolski: 41
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa