Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia "nasz Region"


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia "Nasz Region"

Adres Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia "Nasz Region"

118
Miejscowość Obrazów
Kod pocztowy 27-641
Gmina Obrazów
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia "Nasz Region"

502111719
Regon 26048007900000
Organ prowadzący Nasz Region

Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia "nasz Region" mieści się w miejscowości Obrazów pod adresem 118. Numer telefonu do przedszkola to 502111719. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Obrazów, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 26048007900000. Instytucja rejestracyjna dla Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia "nasz Region" to gmina.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 19, z czego 9 to dziewczynki, a 10 stanowili chłopcy. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1353 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (54,12 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Obrazów: 1
  • w gminie Obrazów: 5
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa