Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przy Publicznej Szkole Podstawowej W Pilchowie


Najważniejsze informacje - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przy Publicznej Szkole Podstawowej W Pilchowie

Adres Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przy Publicznej Szkole Podstawowej W Pilchowie

Pilchów 231
Miejscowość Pilchów
Kod pocztowy 37-464
Gmina Zaleszany
Powiat stalowowolski
Województwo podkarpackie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna
Regon 00118630800000
Organ prowadzący Stowarzyszenie Integracji Edukacyjnej "Pi-Ko-Ma"

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przy Publicznej Szkole Podstawowej W Pilchowie mieści się w miejscowości Pilchów pod adresem Pilchów 231. Placówka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Zaleszany, powiat stalowowolski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00118630800000. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przy Publicznej Szkole Podstawowej W Pilchowie to gmina.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat stalowowolski ma zarejestrowane 32 przedszkola, a województwo podkarpackie - 602. Na 1997 uczniów w powiecie przypada 32 innych przedszkoli (62,41 na placówkę), a średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Mapa