Przedszkole Publiczne W Skrzyszowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Skrzyszowie

Adres Przedszkole Publiczne W Skrzyszowie

644
Miejscowość Skrzyszów
Kod pocztowy 33-156
Gmina Skrzyszów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Skrzyszowie

146745599
Regon 85176546500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Skrzyszowie mieści się w miejscowości Skrzyszów pod adresem 644. Numer telefonu do przedszkola to 146745599. Nr faksu: 146745599. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Skrzyszów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 85176546500000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 136, z czego 64 stanowiły dziewczynki, a 72 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,67. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Skrzyszów: 2
  • w gminie Skrzyszów: 7
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa