Publiczne Przedszkole W Gorzycach


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Gorzycach

Adres Publiczne Przedszkole W Gorzycach

153
Miejscowość Gorzyce
Kod pocztowy 33-250
Gmina Żabno
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Gorzycach

146452306
Regon 85178418400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Gorzycach znajduje się w miejscowości Gorzyce pod adresem 153. Nr tel. do przedszkola to 146452306. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Żabno, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 85178418400000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 39, z czego 17 stanowiły uczennice, a 22 stanowili uczniowie. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Mapa

przedszkole