Przedszkole W Trześni


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Trześni

Adres Przedszkole W Trześni

Szkolna 2
Miejscowość Trześń
Kod pocztowy 39-432
Gmina Gorzyce
Powiat tarnobrzeski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Trześni

158361782
Regon 83001351400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Trześni mieści się w miejscowości Trześń pod adresem Szkolna 2. Nr tel. do przedszkola to 158361782. Przedszkole działa na terytorium gminy Gorzyce, powiat tarnobrzeski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 83001351400000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 26, z czego 12 to dziewczynki, a 14 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 3 nauczycieli, z czego 2 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2. Powiat tarnobrzeski ma zarejestrowane 23 przedszkola, a województwo podkarpackie - 602. Na 1151 uczniów w powiecie przypada 23 innych przedszkoli (50,04 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Trześń: 2
  • w gminie Gorzyce: 10
  • powiat tarnobrzeski: 24
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa

przedszkole