Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Małego Powstańca W Ząbkach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Małego Powstańca W Ząbkach

Patron Mały Powstaniec

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Małego Powstańca W Ząbkach

Kościelna 2
Miejscowość Ząbki
Kod pocztowy 05-091
Gmina miasto Ząbki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Małego Powstańca W Ząbkach

224875208
Regon 14243056100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Małego Powstańca W Ząbkach mieści się w miejscowości Ząbki pod adresem Kościelna 2. Telefon do szkoły to 224875208. Fax: 224875208. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Ząbki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www instytucji edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp3zabki.pl. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 14243056100000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Małego Powstańca W Ząbkach naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 784, z czego 408 to dziewczynki, a 376 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 73 nauczycieli, z czego 60 na pełen etat oraz 13 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,62. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 67 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 18333 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół podstawowych (273,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ząbki: 8
  • w gminie Ząbki: 8
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa