Szkoła Podstawowa Nr2


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr2

Patron Jan Kochanowski

Adres Szkoła Podstawowa Nr2

Batorego 11
Miejscowość Ząbki
Kod pocztowy 05-091
Gmina miasto Ząbki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr2

227816066
Regon 00079963500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr2 mieści się w miejscowości Ząbki pod adresem Batorego 11. Nr tel. do szkoły to 227816066. Nr fax: 227620508. Jednostka szkolna działa na obszarze gminy Ząbki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem sp2zabki.neostrada.pl. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00079963500000.

Szkoła Podstawowa Nr2 przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 953, z czego 503 stanowiły uczennice, a 450 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 78 nauczycieli, z czego 73 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 14,6. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 67 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 18333 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół podstawowych (273,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Ząbki: 8
  • w gminie Ząbki: 8
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa