Szkoła Podstawowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1

Patron Kornel Makuszyński

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1

Okólna 14
Miejscowość Marki
Kod pocztowy 05-270
Gmina miasto Marki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1

227811026
Strona
Regon 00080062800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 znajduje się w miejscowości Marki pod adresem Okólna 14. Numer tel. do szkoły to 227811026. Numer fax: 227811026. Instytucja edukacyjna mieści się na terenie gminy Marki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem sp1marki.edupage.org. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00080062800000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 691, z czego 314 to dziewczynki, a 377 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 51 nauczycieli, z czego 45 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 7,5. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 67 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 18333 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół podstawowych (273,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Marki: 7
  • w gminie Marki: 7
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa