Szkoła Podstawowa Nr 2 W Markach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2 W Markach

Patron Żołnierzy AK II rejonu "Celków"

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 W Markach

SZKOLNA 9
Miejscowość Marki
Kod pocztowy 05-270
Gmina miasto Marki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 W Markach

227811129
Strona
Regon 00080063400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Markach mieści się w miejscowości Marki pod adresem SZKOLNA 9. Numer tel. do szkoły podstawowej to 227811129. Faks: 227811129. Jednostka szkolna mieści się na terytorium gminy Marki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem www.sp2marki.orangespace.pl. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00080063400000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Markach edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 513, z czego 262 to uczennice, a 251 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 52 nauczycieli, z czego 49 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 16,33. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 67 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 18333 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół podstawowych (273,63 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Marki: 7
  • w gminie Marki: 7
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

szkoła podstawowa