Publiczne Gimnazjum W Klonowej


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Klonowej

Adres Publiczne Gimnazjum W Klonowej

Złoczewska 4
Miejscowość Klonowa
Kod pocztowy 98-273
Gmina Klonowa
Powiat sieradzki
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Klonowej

438208418
Regon 73102836600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Klonowej znajduje się w miejscowości Klonowa pod adresem Złoczewska 4. Numer tel. do szkoły to 438208418. Numer faksu: 438208418. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Klonowa, powiat sieradzki , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 73102836600000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 97, z czego 47 to gimnazjalistki, a 50 to chłopcy. Powiat sieradzki ma zarejestrowane 24 gimnazja, a województwo łódzkie - 444. Na 4015 uczniów w powiecie przypada 24 innych jednostek gimnazjalnych (167,29 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.270.56-0.27
2006-1.660.12-1.66
2007-1.040.05-1.04
2008-0.250.05-0.25
20091.041.671.04
2010-0.980.54-0.98
2011-2.121.42-2.12
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.031.765.03
20062.222.272.22
20071.551.161.55
20082.350.92.35
20093.582.463.58
20103.271.133.27
20116.271.486.27

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa