Publiczne Gimnazjum W Białej


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Białej

Adres Publiczne Gimnazjum W Białej

12
Miejscowość Biała-Parcela
Kod pocztowy 98-350
Gmina Biała
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Białej

438419499
Regon 73098700100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Białej znajduje się w miejscowości Biała-Parcela pod adresem 12. Numer telefonu do gimnazjum to 438419499. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Biała, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 73098700100000.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 197, z czego 96 to dziewczynki, a 101 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 1,5. Powiat wieluński ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2603 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek gimnazjalnych (137 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 gimnazjalistów na 444 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Biała-Parcela: 2
  • w gminie Biała: 7
  • powiat wieluński: 65
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.87-0.44-2.87
2006-0.320.09-0.32
2007-2.480.79-2.48
2008-3.820.48-3.82
20091.662.431.66
20102.050.892.05
20110.371.980.37
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.31.71-0.3
20064.131.944.13
2007-2.950.72-2.95
20081.551.641.55
20091.492.511.49
20102.112.082.11
201131.833

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa