Gimnazjum Publiczne Im. Komisji Edukacji Narodowej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne Im. Komisji Edukacji Narodowej

Patron Komisja Edukacji Narodowej

Adres Gimnazjum Publiczne Im. Komisji Edukacji Narodowej

Jana Pawła Stalskiego 5
Miejscowość Lututów
Kod pocztowy 98-360
Gmina Lututów
Powiat wieruszowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Publiczne Im. Komisji Edukacji Narodowej

438714018
Regon 73099068700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne Im. Komisji Edukacji Narodowej znajduje się w miejscowości Lututów pod adresem Jana Pawła Stalskiego 5. Numer telefonu do szkoły to 438714018. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Lututów, powiat wieruszowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 73099068700000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce to 157, z czego 70 to uczennice, a 87 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 21 nauczycieli, z czego 18 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 6. Powiat wieruszowski ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1473 uczniów w powiecie przypada 9 innych jednostek gimnazjalnych (163,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Lututów: 4
  • w gminie Lututów: 4
  • powiat wieruszowski: 28
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.9-0.72-2.9
2006-5.16-2.63-5.16
2007-0.82-2.14-0.82
20082.51-0.022.51
2009-1.220.65-1.22
2010-5.960.12-5.96
2011-2.430.75-2.43
Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.131.236.13
2006-1.09-1.86-1.09
20077.78-1.687.78
20081.69-0.651.69
20090.41-0.870.41
2010-0.680.11-0.68
20112.110.92.11

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa