Przedszkole Publiczne W Klonowej


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Klonowej

Adres Przedszkole Publiczne W Klonowej

Złoczewska 4
Miejscowość Klonowa
Kod pocztowy 98-273
Gmina Klonowa
Powiat sieradzki
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Klonowej

438208327
Regon 73102867900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Klonowej mieści się w miejscowości Klonowa pod adresem Złoczewska 4. Telefon do przedszkola to 438208327. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Klonowa, powiat sieradzki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 73102867900000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 96, z czego 45 to uczennice, a 51 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 2,5. Powiat sieradzki ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 2341 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (93,64 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Klonowa: 1
  • w gminie Klonowa: 2
  • powiat sieradzki: 78
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa