Publiczne Gimnazjum W Brąszewicach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Brąszewicach

Adres Publiczne Gimnazjum W Brąszewicach

Sieradzka 90
Miejscowość Brąszewice
Kod pocztowy 98-277
Gmina Brąszewice
Powiat sieradzki
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Brąszewicach

438211515
Strona
Regon 73099719800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Brąszewicach znajduje się w miejscowości Brąszewice pod adresem Sieradzka 90. Numer telefonu do szkoły to 438211515. Numer faksu: 438211515. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Brąszewice, powiat sieradzki , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimbr.manifo.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 73099719800000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 198, z czego 95 to uczennice, a 103 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 26 nauczycieli, z czego 20 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,33. Powiat sieradzki ma zarejestrowane 24 gimnazja, a województwo łódzkie - 444. Na 4015 uczniów w powiecie przypada 24 innych gimnazjów (167,29 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Brąszewice: 3
  • w gminie Brąszewice: 7
  • powiat sieradzki: 78
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.340.56-0.34
20060.570.120.57
2007-1.510.05-1.51
20080.550.050.55
2009-5.251.67-5.25
2010-3.550.54-3.55
20111.251.421.25
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.521.763.52
20064.862.274.86
2007-1.691.16-1.69
2008-0.70.9-0.7
2009-2.192.46-2.19
2010-3.091.13-3.09
2011-1.91.48-1.9

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa