Szkoła Podstawowa W Kuźnicy Błońskiej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Kuźnicy Błońskiej

Patron Janusz Korczak

Adres Szkoła Podstawowa W Kuźnicy Błońskiej

Kuźnica Błońska 9
Miejscowość Kuźnica Błońska
Kod pocztowy 98-273
Gmina Klonowa
Powiat sieradzki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Kuźnicy Błońskiej

438208147
Regon 73102868500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Kuźnicy Błońskiej mieści się w miejscowości Kuźnica Błońska pod adresem Kuźnica Błońska 9. Numer tel. do szkoły podstawowej to 438208147. Placówka szkolna ma lokalizację na terenie gminy Klonowa, powiat sieradzki , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 73102868500000.

Szkoła Podstawowa W Kuźnicy Błońskiej edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 28, z czego 14 stanowiły uczennice, a 14 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,43 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,71. Powiat sieradzki ma zarejestrowane 56 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 7688 uczniów w powiecie przypada 56 innych szkół podstawowych (137,29 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kuźnica Błońska: 1
  • w gminie Klonowa: 2
  • powiat sieradzki: 78
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa