Gimnazjum W Czajkowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Czajkowie

Adres Gimnazjum W Czajkowie

Czajków 55/1
Miejscowość Czajków
Kod pocztowy 63-524
Gmina Czajków
Powiat ostrzeszowski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Czajkowie

627311050
Regon 25093589500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Czajkowie znajduje się w miejscowości Czajków pod adresem Czajków 55/1. Numer telefonu do gimnazjum to 627311050. Nr faksu: 627311050. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Czajków, powiat ostrzeszowski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 25093589500000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce to 111, z czego 49 to gimnazjalistki, a 62 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 0,82. Powiat ostrzeszowski ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 1996 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół gimnazjalnych (199,6 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 dzieci w wieku gimnazjalnym na 694 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Czajków: 1
  • w gminie Czajków: 1
  • powiat ostrzeszowski: 51
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.340.311.34
2006-1.870.65-1.87
2007-1.681.29-1.68
2008-0.430.29-0.43
2009-3.610.42-3.61
2010-0.980.53-0.98
20111.431.821.43
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.140.311.14
20062.621.392.62
20071.290.981.29
20082.3-0.112.3
2009-0.530.38-0.53
20102.12.352.1
20111.290.061.29

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa