Publiczne Gimnazjum Im. Andrzeja Ruszkowskiego W Złoczewie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Andrzeja Ruszkowskiego W Złoczewie

Patron Andrzej Ruszkowski

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Andrzeja Ruszkowskiego W Złoczewie

Szkolna 18
Miejscowość Złoczew
Kod pocztowy 98-270
Gmina Złoczew
Powiat sieradzki
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Andrzeja Ruszkowskiego W Złoczewie

438202411
Strona
Regon 73099061200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Andrzeja Ruszkowskiego W Złoczewie mieści się w miejscowości Złoczew pod adresem Szkolna 18. Nr tel. do gimnazjum to 438202411. Nr faksu: 432802411. Gimnazjum znajduje się na obszarze gminy Złoczew, powiat sieradzki , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.gimzloczew.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 73099061200000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 270, z czego 136 stanowiły uczennice, a 134 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 33 nauczycieli, z czego 28 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 5,6. Powiat sieradzki ma zarejestrowane 24 gimnazja, a województwo łódzkie - 444. Na 4015 uczniów w powiecie przypada 24 innych szkół gimnazjalnych (167,29 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Złoczew: 3
  • w gminie Złoczew: 6
  • powiat sieradzki: 78
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.250.56-2.25
20060.270.120.27
20073.420.053.42
2008-1.90.05-1.9
20091.811.671.81
20100.60.540.6
2011-0.051.42-0.05
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.661.76-3.66
20060.242.270.24
20071.821.161.82
20081.560.91.56
20090.012.460.01
2010-0.881.13-0.88
2011-0.361.48-0.36

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa